top of page

מה?

השמות עומק הן תהליך בו אתה כמ"פ מקבל ליווי הן בשיח מול המעסיק בהיבטי הצגה ראשונית, מו"מ תנאים ותהליך מיון וכן בהיבטי פוסט השמה- שיח הדוק עם בעלי הארגון, וידוא קבלת זכויות ופיתוח.

מי?

 ארגונים בעלי וקטור אסטרטגי יודעים שהם יהיו קיימים בעוד חמש שנים ולפיכך מתכננים את פיתוח העתודה הניהולית בהתאם.
המ"פים המשוחררים הם בעלי מנהיגות מוכחת, נאמנות ארגונית, יכולת הצטיינות תחת לחץ ומעל הכל ראייה ארגונית של מעבר לאינטרס האישי הצר.

למה?

כמעסיק אתה יודע שאתה מקבל את המשאב היקר ערך ביותר אשר במקור-מנהיג.


כמ"פ- אתה לא לבד. מאחורייך עומד ארגון המורכב מאנשים בעלי DNA ערכי כשלך.

אז... מה זה בעצם השמות עומק?

השמות עומק

מנהיגות המ"פ היא משאב יקר ערך למעסיק אשר מתורגמת לרווח, נאמנות ארגונית ועובדים אפקטיביים.
2141 משתף פעולה עם מעסיקים המבינים את ערך המ"פ, הגונים ובעלי תפיסת עולם ציונית.

"מי שלא נשם אבק דרכים,  לא ישאף אויר פסגות"

השמות 2141
מועדון 2141 תמונת דגל

בואו לקחת חלק מקהילה משפיעה, עוצמתית וציונית.

אנו מאמינים שכוחנו טמון באחווה, רעות ועזרה הדדית בעיתות שלום ומשבר.

מעסיקים? בואו לקחת חלק מהעשייה 

מ״פים? הצטרפו אלינו  

איך?

bottom of page