top of page

קודקוד, ברוך הבא למשפחה!

אנחנו מעריכים את השירות המשמעותי שהקדשת להגנה על עם ישראל – אנשים הסכנו את חייהם, פעלו ללא ליאות במצבי קיצון והכל למען אידיאל גדול מהאינטרס האישי שלהם רכשו DNA ערכי יקר ערך.

מ"פים משוחררים כיום נופלים בין הכיסאות, ב 2141 אנו רואים את אותם מ"פים ומסייעים להם לתרגם את יכולותיהם לאזרחות.

ב-2141 תקבל קהילה ערכית ורתומה, פיתוח קריירה, מאיץ יזמות, אירועי מלאי ערך,הטבות ועוד... 

אם יש לך אמונה בחזון, בערכים ובמטרות הארגון – באפשרותך לתרום דמי חבר חודשיים.


חברי המועדון התורמים יזכו לקחת חלק פעיל בהתפתחות הארגון וייהנו משותפות הדרך של הצועדים עמנו בשביל.

שמחים שהצטרפת!

bottom of page